ၿမိဳ႕ကေလးရဲ႕ က်က္သေရ

ၿမိဳ႕ကေလး၏ ကမ္းနဖူးေဘးမွာ လွမ္းေမွ်ာ္ၾကည့္လိုတ္ေသာအခါ ညေနဆည္းဆာ၏ ေ႐ႊေရာင္ေငြေရာင္မ်ားကၿမိဳ႕ကေလးကိုေ႐ႊခ်ည္ထိုး ၿမိဳ႕ကေလးအျဖစ္ ေျပာင္းလဲပစ္လိုတ္ေလသည္။….

Read More